Psykodynamisk terapi

I psykodynamisk terapi finns ingen färdig manual eller färdigbestämt arbetssätt. Istället anpassas terapin efter klientens frågeställningar och målsättningar. I arbetet med att hjälpa patienten att utforska sina känslor, behov, motiv och relationer kommer en psykodynamisk psykoterapi att delvis handla om att förstå individens livshistoria. En förhöjd insikt om det som hänt tidigare i livet och hur detta påverkar individen idag gör det lättare att ta sig ur negativa mönster och onödigt lidande. Anledningen till att arbetet fokuserar på att nå en högre insikt är att psykodynamisk teori antar att människor drivs av processer och anledningar som är okända eller omedvetna.

En psykodynamisk terapi kan antingen vara långvarig eller kortvarig. En långvarig terapi anses vara ca 1-2 år och en kortvarig ca 10-40 sessioner. Beroende på klientens önskemål och psykologens bedömning görs i början av en terapi ett gemensamt beslut om vilken typ av psykodynamisk terapi (och längd) som är mest passande.