Positiv Psykologi

Istället för att fokusera på att försöka minska psykisk ohälsa eller problem är fokus inom positiv psykologi att höja välmående och att förstärka redan existerande positiva aspekter hos klienten. Inom positiv psykologi är inte välbefinnande samma sak som frånvaron av psykisk ohälsa. Ofta används positiv psykologi i våra tjänster Coaching eller Handledning och har även visat sig vara effektivt som komplement till kognitiv terapi eller psykodynamisk terapi. PsykologTeamet erbjuder ett 8-veckors terapiprogram där klienten träffar sin psykolog en gång i veckan och mellan träffarna utför uppgifter han eller hon får av psykologen. Vid varje träff behandlas ett för positiv psykologi viktigt tema.