Kognitiv Terapi

Precis som i psykodynamisk terapi utgår man i kognitiv terapi från klienten och anpassar terapin efter hans eller hennes unika situation. Däremot har man i en kognitiv terapi ett mer strukturerat arbetssätt och ibland följer man en på förhand framtagen manual. Kognitiv terapi har blivit väldigt populärt de senaste åren. Dels för att klienter känner att de utvecklas och har lätt att förstå och ta till sig metoden och dels för att mycket forskning har kunnat fastställa att metoden är effektiv. För vissa psykiska problem har forskning visat att kognitiv terapi är att föredra framför medicinering.

Längden på en kognitiv terapi är i regel kortare än en traditionell psykodynamisk terapi. Ofta räcker 10-12 sessioner långt. Vi föreslår att våra klienter träffar sin psykolog minst 1-2 gånger för att därefter bestämma om man ska fortsätta och hur länge träffarna ska pågå.