Scenskräck/Social fobi

Hjälp med social fobi

Att stå i centrum är något många förknippar med ett obehag och är inget konstigt. När obehaget blir så stort att det inverkar negativt och begränsar vardagen blir det dock i längden mer eller mindre ohållbart. Psykologisk forskning har visat att KBT-terapi är effektivt vad gäller att lindra negativa känslor som uppstår i sociala sammanhang. Om du är intresserad av att veta mer om hur vi på Psykologteamet arbetar med social fobi och scenskräck, tveka inte att hör av dig.

Vad är social fobi ?

Social fobi kretsar kring en rädsla för hur andra ser dig, vad de tycker om dig, och känslan av att oavsett vad du gör bli uppmärksammad. I huvudsak är social fobi en rädsla för att bli bedömd och värderad. Om du lider av social fobi / social ångest , blir denna rädsla din egen värsta fiende.

Symptom av social fobi…
• muntorrhet
• rodnande
• illamående
• skakningar
• svaghetskänsla
• stammande
• stamning
• svettning
• hjärtklappning

Social fobi utlöses i olika typer av offentliga situationer. Det kan variera från fester, att gå på stan, olika situationer på arbetet och många andra situationer där människor kommer in i någon form av kontakt med andra. För att slippa att hamna i situationer som kan väcka obehag kan det hos den som har social fobi skapas olika undvikandebeteenden. I värsta fall kan en person med social fobi anpassa hela sitt liv för att undvika situationer där sociala interaktioner kan förekomma. I en terapi är det viktigt att registrera vilka typer av undvikandebeteenden som anväds. Anledningen till detta är att dessa beteenden har en vidmakthållande faktor, dvs de gör att personen aldrig kommer utmana sin rädsla och därför har svårt att minska sin sociala ångest. Genom att utmana rädslan succesivt lär man kroppen och sitt psyke att sociala situationer faktiskt inte är så farliga och därmed avtar ångesten gradvis.