Relationsproblem

Relationsproblem – När vi utvecklas som individer krävs att våra relationer utvecklas.

Livet i en nära relation är som det mesta i livet – fullt med toppar och dalar. I perioder då ett par inte kommer ur en negativ spiral eller har svårt att kommunicera med varandra kan det vara fördelaktigt att ta hjälp av en psykolog för att komma vidare. En psykolog kan se objektivt på situationen och hjälpa parterna att nå en gemensam förståelse för hur situationen har uppstått. I en parterapi försöker man sedan hitta konstruktiva lösningar som passar de båda parternas behov och önskningar. Det övergripande målet med våra parterapier är att skapa förutsättningar för en högre tillit mellan parterna.

I våra parterapier utgår vi från kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT är en aktiv och konkret metod där vi utgår från faktiska problematiska situationer. Genom att titta närmare på en faktiskt situation händer det ofta att man kan få en djupare insikt om vad det är som går snett och vad det är som är det grundläggande problemet. När insikt har nåtts är nästa steg att försöka hitta ett alternativt sätt att hantera situationen. Paret får ofta praktiska övningar att ta med sig hem mellan sessionerna. Genom övning och exponering för det parterna upplever som jobbigt kan man komma över det som orsakar problemen och nå en hållbar förändring.

Par som söker till oss har ofta förlorat en del av respekten till varandra och det är därför svårt att nå fram med sin egen version av det som upplevs som jobbigt i relationen. Med hjälp av en terapeut blir det ofta lättare att kunna redogöra för sin version på ett sätt som inte upplevs som fördömande och anklagande. Man får möjlighet att prata till punkt och ge en respons till varandra som är lättare att ta in och därifrån bygga upp respekten återigen. Psykologas parterapeuter är speciellt utbildade för att få till en konstruktiv och problemlösande dialog.