Depression

Behandling för depression i Stockholm

Depression är något som drabbar väldigt många. Ofta är det ett tecken på att kroppen behövt stå ut med en hög påfrestning under en längre tid och till slut orkar man inte längre med. En depression kan se väldigt olika ut från fall till fall och sträcker sig från allvarlig klinisk depressivitet men inaktivitet till mer lättare former av nedstämdhet.

När depression utvecklas blir tankar om sig själv, andra och framtiden väldigt negativa. Detta skapar en negativ spiral som påverkar måendet destruktivt. I terapi kan man jobba med att förhindra att den negativa spiralen växer sig stark. En del av detta arbete är att utmana sina negativa tanker och försöka ersätta dem med mer realistiska tankar.