Individualterapi

De flesta drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa. Svårigheterna kan vara olika allvarliga och de kan pågå varierande längd. Om man befinner sig i en besvärlig situation kan det vara bra att ta hjälp av en psykolog. Tillsammans med en psykolog kan du få en bättre förståelse för hur problemet uppstått, ta dig ur problemet och se till så att risken för att samma problem ska uppstå igen minskar.  På Psykologteamet är vi vana med att arbeta med ett fler tal psykologiska problem. Forskning har visat att vissa psykologiska metoder passar bättre än andra vad gäller att bota ett specifikt problem. Våra psykologer behärskar flera metoder och vi matchar alltid våra klienter med den psykolog som har bäst kompetens att utföra en effektiv behandling. Nedan finner du beskrivet de psykologiska problem vi har kompetens för att arbeta med.

  • Relationsproblem
  • Stress
  • Prestationsångest
  • Ångest
  • Depression
  • Kris eller sorgebearbetning
  • Scenskräck
  • Social fobi