Coaching

Känner du att du har fastnat och vet inte hur du ska komma vidare? Vill du utveckla någon sida hos dig själv på jobbet, bland vänner eller i din familj? Har du någon inre potential som du känner att du inte får uttryck för? Vill du få in mer glädje eller mening i ditt liv? Frågeställningarna kan vara många hos de som söker till oss för att få coaching. Vi utgår ifrån positiv psykologi och strävar efter att vår klient når nya höjder och insikter, inte bara blir av med problem eller tillkortakommanden.

Antingen erbjuder vi ett strukturerat terapiprogram baserat på positiv psykologi som pågår i åtta veckor eller så skräddarsyr vi ett upplägg utifrån dina behov och önskemål.