Våra metoder

Psykologteamet använder enbart metoder som har vetenskapligt stöd. Vi är inte inriktade enbart mot en speciell metod såsom KBT eller psykodynamisk psykologi. Istället tror vi det är viktigt att anpassa metod efter individ. Vi är noga med att följa upp alla våra insatser för att se hur pass verksamma och effektiva de varit, så kallad kvalitetssäkring. Både innan och efter en genomförd terapi kommer du därför få en förfrågan att fylla i ett anonymt frågeformulär. Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt. I denna strävan är vår kvalitetssäkring ett viktigt instrument.