Vår vision

Psykologteamets vision är att bli ett ledande psykologföretag inom Sverige vad gäller att kunna erbjuda de effektivaste och mest hälsofrämjande psykologiska metoder som finns tillgängliga. Vi sätter klienten i centrum och anpassar vårt arbete efter våra kunders behov och målsättningar. Vi ser oss som ett kunskapsföretag som strävar efter att hela tiden vara uppdaterade gällande forskning inom psykoterapi och psykologiska metoder.

En stark drivkraft hos oss är att psykologiska tjänster handlar om mer än att bara bota och behandla psykologisk problematik. Vi ser nämligen hälsa och välbefinnande som något mer än frånvaro av psykiska bekymmer. Vår övertygelse är att människan ofta har en outnyttjad inneboende potential som med vår hjälp kan synliggöras och därigenom få våra klienter att växa och utveckla ett ännu bättre välbefinnande än tidigare.