KBT eller Psykodynamisk terapi?

Många av de klienter som kontaktar oss har funderingar kring vilken terapiform som passar dem bäst. De flesta har hört att KBT ska vara bra men vissa lyfter även fram den mer traditionella psykodynamiska terapin som något de är intresserade av att testa. De allra flesta har dock ingen direkt uppfattning vilken av de båda metoderna som är att föredra och de vänder sig då till våra terapeuter för att få vägledning. PsykologTeamets inställning är att ingen metod passar alla människor utan för varje individ måste det göras en speciell bedömmning vad gäller vilket arbetssätt som är att föredra. Denna bedömning är inget som psykologen eller terapeuten tar på egen hand utan detta är ett gemensamt beslut mellan klienten och terapeuten. I alla PsykologTeamets kontakter med klienten har vi därför 1-3 inledande förutsättningslösa samtal som vi kallar orienteringssamtal. Under dessa samtal får klienten möjlighet att lyfta och diskutera frågor såsom vilken metod som passar bäst och inte minst känna på hur det är att samtala med sin terapeut innan beslut om eventuell fortsatt samarbete.