Talent Management

Vill du vara säker på att ditt team eller medarbetare får de bästa förutsättningarna att göra ett så bra arbete som möjligt och samtidigt utveckla sin talang för att nå högre höjder? Vill du investera i dig själv för att kunna få ut så mycket av din potential som möjligt?  Alla har någon talang eller något område de passar extra bra inom. För att kunna utveckla sig själv behövs i perioder professionell hjälp.

Varje Talent Management inleds med en grundlig personbedömning, “PsykologTeamet Assessment”, där vi kartlägger dina mentala styrkor och utvecklingsområden. Utifrån personlighetsbedömningen arbetar vi vidare tillsammans under 6-10 träffar. Under dessa träffar är fokus på personlig utveckling och hur styrkor kan användas på ett ännu effektivare och smartare sätt.