Stresshantering

I vår stresshanteringstjänst arbetar vi i förebyggande syfte genom att på flera olika plan göra dig motståndskraftig mot stress. Vissa personer hanterar stress bättre än andra personer och detta är ingen slump. Forskning har nämligen visat att stresståliga personer har ett annat beteende och levnadsstil än personer som har svårare med att hantera stress. Med hjälp av denna forskning och vår erfarenhet av att ha jobbat med personer i högpresterande miljöer har vi satt samman ett stresshanteringsprogram, ”TeamResiliens”. TeamResiliens pågår i åtta veckor med totalt åtta träffar med psykolog. Vid varje träff behandlas ett tema nära förknippat med resiliens och stresshantering. Mellan träffarna får klienten eller gruppen i uppgift att genomföra övningar förknippade med det aktuella temat. TeamResiliens går att genomföra individuellt eller med grupper upp till 8-10 personer.