Coaching

Vill du bli bättre på att motivera dig själv eller dina medarbetare?  Vill du utveckla någon sida hos dig själv eller bli mer effektiv? Har du någon inre potential som du känner att du inte får uttryck för? Känner du dig osäker på din karriärväg eller vad du vill arbeta med? Frågeställningarna kan vara många hos de som söker till oss för att få coaching. Vi utgår ifrån positiv psykologi och strävar efter att vår klient når nya höjder och insikter, inte bara blir av med problem eller tillkortakommanden.

Antingen erbjuder vi ett strukturerat terapiprogram baserat på positiv psykologi som pågår i åtta veckor eller så skräddarsyr vi ett upplägg utifrån ert behov och önskemål.